โอโซน

โอโซน คืออะไรมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือ?

โอโซน คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร?

โอโซน คือ โมเลกุลที่ประกอบขึ้นจากอะตอมของออกซิเจน 3 อะตอม (O3) มีโครงสร้างที่ไม่เสถียร ดังนั้น จึงสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นก๊าซออกซิเจนได้ สำหรับ โอโซนในชั้นสตราโทสเฟียร์ เกิดจากการที่รังสีอัลตร้าไวโอเลตซึ่งมีพลังงานสูง พุ่งมาชนกับโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนในชั้นสตราโทสเฟียร์ ทำให้โมเลกุลของออกซิเจนแตกตัวออกจากกัน โมเลกุลที่แตกตัวออกจากกันแล้วจะไปจับกับโมเลกุลอื่น ๆ ของก๊าซออกซิเจนกลายเป็นโอโซน

ชั้นบรรยากาศ

โอโซนถูกแบ่งออกเป็น 2 ความหมาย

ความหมายที่ 1 เป็น โอโซน ที่เกิดจากธรรมชาติที่อยู่ในชั้นบรรยากาศสูงๆ ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจาก รังสีอุลตร้าไวโอเลตซึ่งไม่เป็นอันตราย

ความหมายที่ 2 เป็น โอโซน ที่อันตรายในอากาศที่เราหายใจระดับล่างมีผลต่อมนุษย์โดยตรง
โอโซนระดับต่ำ หรือ โอโซนที่ไม่ดีเกิดจากการผลิต การใช้เครื่องผลิต โอโซนควรเปิดในขณะที่เราไม่อยู่ในห้อง และควรปิดก่อนเราเข้าห้องประมาณครึ่งชั่วโมง

โอโซนตามธรรมชาติ Good Ozone

โอโซนธรรม เป็นก๊าซเกิดจากโมเลกุลออกซิเจน (O2) ในชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นผิวโลกประมาณ 10-60 กม. ก๊าซ โอโซนทำหน้าที่กั้นไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเลตชนิดซี (Ultraviolet,UV) หากส่องมายังโลกมากเกินไป โดยทั่วไปรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดซี (UVC) มีความยาวคลื่นในช่วง 200-80 นาโนเมตร nm

จะทำให้เกิดโอโซนในบรรยากาศ และรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดบี (UBV) ความยาวคลื่น 280-320 นาโนเมตร nm ดูดกลั้นชั้นบรรยากาศโอโซน เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ส่วนรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดเอ (UVA) ความยาวคลื่นมากกว่า 320nm เป็นประโยชน์ต่อคนเรา ช่วยสร้างวิตามินดีเมื่อออกซิเจนในบรรยากาศ ได้รับรังสีอัลตราไวโลเลตทำให้โมเลกุลแตกเป็นอะตอมอสิระ O+O ซึ่งจะรวมตัวกับออกซิเจนตัวต่อไปเป็น ก๊าซ โอโซน O3

ปฎิกิริยาในธรรมชาติเกิดเป็นปฎิกิริยาลูกโซ่ โดยมีรังสีอุลตราไวโอเลตเป็นตัวเร่งปฎิกิริยาชื่อว่า (Photochemical reaction)โอโซน ชั้นสตราโทสเฟียร์จะช่วยรักษาสมดุลไม่ให้รังสีจากดวงอาทิตย์ (UVB) ส่งลงมาบนโลกมากเกินไป จนทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์เนื่องจากมีผลทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ ทั้งยังทำให้วัสดุ อุปกรณ์ประเภทพลาสติกพีวีซี (PVC) ยางมีอายุการใช้งานลดลงด้วย ก๊าซ 2 กลุ่มคลอรีนออกไซด์ Nitrous Oxides; N2O ซึ่งเกิดจากธรรมชาติจากกระบวนการ Dentrication ของจุลินทรีย์และ เกิดจากฟ้าแลบฟ้าร้องนอกจากนี้ยังมาจากการเผาไหม้จากเชื้อเพลิง และพวกเครื่องบินความเร็ว (Supersonic transport,SST) ที่บินอยู่เหนือชั้นอากาศที่เราหายใจแต่บินอยู่ในชั้นโอโซน ซึ่งปล่อยไนตริกออกไซด์ (NO) และสามารถฮาโลเจน (Halogen) โดยเฉพาะพวกก๊าซโบมีน (Br) ที่ทำลายโอโซน การทำลายโอโซน โดยอะตอมของ คลอรีน ไนตริกออกไซด์ ไฮโดรเจน ออกไซด์ โบมีน และไฮโดรเจน สารเหล่านี้ทำหน้าที่ไปเร่งปฎิกิริยา โอโซนสลายตัว การทำลายโอโซน ด้วยอะตอมของคลอรีน ไนตริกออกไซน์ ไฮโดรเจน ออกไซด์ โบมีน และไฮโดรเจน สารเหล่านี้ทำหน้าที่ไปเร่งปฎิกิริยาการสลายตัวของโอโซน ความเข็มข้นของ O3 ลดลงถ้ามีอะตอมของสารเข้าไป ซึ่งจะรบกวนสมดุลระหว่าง O3,O2 ทำให้เกิด O2 มากขึ้นหรือ O3 ลดลง

โอโซนระดับพื้นดิน

อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยมีแสงสว่างเป็นตัวเร่งแล้วยังอาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ เช่นแสงแดดที่มากเกินไป การขนส่งหรือกระบวนการผลิตจากแหล่งอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อผลิตโอโซน
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโอโซน เข้าผิดว่าก๊าซโอโซน เป็นก๊าซดีที่หายใจเข้าไปมากๆแล้วรู้สึกสดชื่นจึงนำมาทำเครื่องผลิตโอโซน เพื่อเป็น เครื่องฟอกอากาศ แต่โดยทั่วไปในการใช้งาน มักจะไม่ไล่อากาศภายในห้องออกก่อน หรือไม่ก็เปิดเครื่องในขณะที่มีคนอยู่ภายในห้อง ซึ่งในทางที่ถูกคนไม่ควรอยู่ในห้องในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่โอโซน ที่ผลิตจะทำปฎิกิริยา ดับก๊าซในอาการทำให้เกิดปฎิกิริยาที่เป็นพิษ เช่น Photochemical Smog เกิดก๊าซพิษ เช่นฟอร์มาลีนซึ่งจะกัดกร่อนและระคายเครื่องต่อระบบหายใจเนื่องจากโอโซน มีความว่องไวต่อปฎิกิริยาเคมีมากและมีความสามารถทำปฎิกิริยาออกซิไดร์ ได้ดีกว่าคลอรีนหลายเท่า จึงนำมาใช้ทำฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

ผลกระทบของของโอโซน

โอโซนในระดับความเข็มข้น 0.25ppm ขึ้นไป โอโซนอันตราย ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อ ตา,จมูก และทำลายเนื้อเยื้อปอด หากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้เสียชีวิตได้

สูดโอโซนแล้วจะทำให้สดชื่นจริงหรือไม่?

ozone, sphere, atmosphere
ชั้นบรรยากาศ

หลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าว “ สูดโอโซนแล้วทำให้สดชื่น”คำกล่าวนี้คงทำให้หลายคนเข้าใจผิด
คิดว่า โอโซนมีประโยชน์ซึ่งแท้จริงแล้วโอโซน ไม่ใช่อากาศที่มนุษย์เราใช้ในการหายใจเลย โอโซนเป็นก๊าซไม่มีสีแต่มีกลิ่นเหม็นคาว ซึ่งเป็นพิษต่อระบบหายใจของสิ่งมีชีวิต โอโซนมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาจึงมักจะเกิดปฏิกิริยากับสารอื่นๆในสิ่งแวดล้อม ความรู้สึกที่ว่า โอโซนดับกลิ่นทำให้ อากาศสดชื่นนั้นความจริงเกิดจากการที่โอโซน เข้าทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของสารที่มีกลิ่นให้กลายเป็นอีกโมเลกุลซึ่งไม่มีกลิ่น ทำให้เรารู้สึกสดชื่นนั่นเองไม่ใช่เป็นเพราะโอโซน อย่างที่เราเข้าใจกันนั่นเอง

บริษัท บลู คูลลิ่ง บริการล้างแอร์ และจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความ โอโซนคืออะไร? จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาอ่านไม่มาก็หน่อย ขอขอบคุณค่ะ/ครับ

earth, blue planet, globe
The Earth

เรียบเรียงโดย
Anucha Boonbai
บลู คูลลิ่ง

39 thoughts on “โอโซน คืออะไรมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือ?”

 1. Somebody essentially help to make significantly posts I might state.
  That is the first time I frequented your website page and
  so far? I surprised with the analysis you made to create this actual post amazing.

  Wonderful activity!

 2. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?|

 3. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it expand over time.|

 4. I take pleasure in, result in I discovered just what I was having a look for. You’ve ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye|

 5. I always used to study article in news papers but now as I am a user of web thus from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.|

 6. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has aided me out loads.
  I hope to give a contribution & help other users like its aided me.
  Good job.

 7. Hi would you mind letting me know which web host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different
  browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price?
  Many thanks, I appreciate it!

 8. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!|

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *