โอโซน

โอโซน คืออะไรมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือ?

โอโซน คืออะไรมีประโยชน์อย่างไร?

โอโซน คือ โมเลกุลที่ประกอบขึ้นจากอะตอมของออกซิเจน 3 อะตอม (O3) มีโครงสร้างที่ไม่เสถียร ดังนั้น จึงสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นก๊าซออกซิเจนได้ สำหรับ โอโซนในชั้นสตราโทสเฟียร์ เกิดจากการที่รังสีอัลตร้าไวโอเลตซึ่งมีพลังงานสูง พุ่งมาชนกับโมเลกุลของก๊าซออกซิเจนในชั้นสตราโทสเฟียร์ ทำให้โมเลกุลของออกซิเจนแตกตัวออกจากกัน โมเลกุลที่แตกตัวออกจากกันแล้วจะไปจับกับโมเลกุลอื่น ๆ ของก๊าซออกซิเจนกลายเป็นโอโซน

ชั้นบรรยากาศ

โอโซนถูกแบ่งออกเป็น 2 ความหมาย

ความหมายที่ 1 เป็น โอโซน ที่เกิดจากธรรมชาติที่อยู่ในชั้นบรรยากาศสูงๆ ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจาก รังสีอุลตร้าไวโอเลตซึ่งไม่เป็นอันตราย

ความหมายที่ 2 เป็น โอโซน ที่อันตรายในอากาศที่เราหายใจระดับล่างมีผลต่อมนุษย์โดยตรง
โอโซนระดับต่ำ หรือ โอโซนที่ไม่ดีเกิดจากการผลิต การใช้เครื่องผลิต โอโซนควรเปิดในขณะที่เราไม่อยู่ในห้อง และควรปิดก่อนเราเข้าห้องประมาณครึ่งชั่วโมง

โอโซนตามธรรมชาติ Good Ozone

โอโซนธรรม เป็นก๊าซเกิดจากโมเลกุลออกซิเจน (O2) ในชั้นสตราโตสเฟียร์ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นผิวโลกประมาณ 10-60 กม. ก๊าซ โอโซนทำหน้าที่กั้นไม่ให้รังสีอัลตราไวโอเลตชนิดซี (Ultraviolet,UV) หากส่องมายังโลกมากเกินไป โดยทั่วไปรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดซี (UVC) มีความยาวคลื่นในช่วง 200-80 นาโนเมตร nm

จะทำให้เกิดโอโซนในบรรยากาศ และรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดบี (UBV) ความยาวคลื่น 280-320 นาโนเมตร nm ดูดกลั้นชั้นบรรยากาศโอโซน เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ส่วนรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดเอ (UVA) ความยาวคลื่นมากกว่า 320nm เป็นประโยชน์ต่อคนเรา ช่วยสร้างวิตามินดีเมื่อออกซิเจนในบรรยากาศ ได้รับรังสีอัลตราไวโลเลตทำให้โมเลกุลแตกเป็นอะตอมอสิระ O+O ซึ่งจะรวมตัวกับออกซิเจนตัวต่อไปเป็น ก๊าซ โอโซน O3

ปฎิกิริยาในธรรมชาติเกิดเป็นปฎิกิริยาลูกโซ่ โดยมีรังสีอุลตราไวโอเลตเป็นตัวเร่งปฎิกิริยาชื่อว่า (Photochemical reaction)โอโซน ชั้นสตราโทสเฟียร์จะช่วยรักษาสมดุลไม่ให้รังสีจากดวงอาทิตย์ (UVB) ส่งลงมาบนโลกมากเกินไป จนทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์เนื่องจากมีผลทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ ทั้งยังทำให้วัสดุ อุปกรณ์ประเภทพลาสติกพีวีซี (PVC) ยางมีอายุการใช้งานลดลงด้วย ก๊าซ 2 กลุ่มคลอรีนออกไซด์ Nitrous Oxides; N2O ซึ่งเกิดจากธรรมชาติจากกระบวนการ Dentrication ของจุลินทรีย์และ เกิดจากฟ้าแลบฟ้าร้องนอกจากนี้ยังมาจากการเผาไหม้จากเชื้อเพลิง และพวกเครื่องบินความเร็ว (Supersonic transport,SST) ที่บินอยู่เหนือชั้นอากาศที่เราหายใจแต่บินอยู่ในชั้นโอโซน ซึ่งปล่อยไนตริกออกไซด์ (NO) และสามารถฮาโลเจน (Halogen) โดยเฉพาะพวกก๊าซโบมีน (Br) ที่ทำลายโอโซน การทำลายโอโซน โดยอะตอมของ คลอรีน ไนตริกออกไซด์ ไฮโดรเจน ออกไซด์ โบมีน และไฮโดรเจน สารเหล่านี้ทำหน้าที่ไปเร่งปฎิกิริยา โอโซนสลายตัว การทำลายโอโซน ด้วยอะตอมของคลอรีน ไนตริกออกไซน์ ไฮโดรเจน ออกไซด์ โบมีน และไฮโดรเจน สารเหล่านี้ทำหน้าที่ไปเร่งปฎิกิริยาการสลายตัวของโอโซน ความเข็มข้นของ O3 ลดลงถ้ามีอะตอมของสารเข้าไป ซึ่งจะรบกวนสมดุลระหว่าง O3,O2 ทำให้เกิด O2 มากขึ้นหรือ O3 ลดลง

โอโซนระดับพื้นดิน

อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยมีแสงสว่างเป็นตัวเร่งแล้วยังอาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ เช่นแสงแดดที่มากเกินไป การขนส่งหรือกระบวนการผลิตจากแหล่งอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อผลิตโอโซน
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโอโซน เข้าผิดว่าก๊าซโอโซน เป็นก๊าซดีที่หายใจเข้าไปมากๆแล้วรู้สึกสดชื่นจึงนำมาทำเครื่องผลิตโอโซน เพื่อเป็น เครื่องฟอกอากาศ แต่โดยทั่วไปในการใช้งาน มักจะไม่ไล่อากาศภายในห้องออกก่อน หรือไม่ก็เปิดเครื่องในขณะที่มีคนอยู่ภายในห้อง ซึ่งในทางที่ถูกคนไม่ควรอยู่ในห้องในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่โอโซน ที่ผลิตจะทำปฎิกิริยา ดับก๊าซในอาการทำให้เกิดปฎิกิริยาที่เป็นพิษ เช่น Photochemical Smog เกิดก๊าซพิษ เช่นฟอร์มาลีนซึ่งจะกัดกร่อนและระคายเครื่องต่อระบบหายใจเนื่องจากโอโซน มีความว่องไวต่อปฎิกิริยาเคมีมากและมีความสามารถทำปฎิกิริยาออกซิไดร์ ได้ดีกว่าคลอรีนหลายเท่า จึงนำมาใช้ทำฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

ผลกระทบของของโอโซน

โอโซนในระดับความเข็มข้น 0.25ppm ขึ้นไป โอโซนอันตราย ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อ ตา,จมูก และทำลายเนื้อเยื้อปอด หากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้เสียชีวิตได้

สูดโอโซนแล้วจะทำให้สดชื่นจริงหรือไม่?

ozone, sphere, atmosphere
ชั้นบรรยากาศ

หลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าว “ สูดโอโซนแล้วทำให้สดชื่น”คำกล่าวนี้คงทำให้หลายคนเข้าใจผิด
คิดว่า โอโซนมีประโยชน์ซึ่งแท้จริงแล้วโอโซน ไม่ใช่อากาศที่มนุษย์เราใช้ในการหายใจเลย โอโซนเป็นก๊าซไม่มีสีแต่มีกลิ่นเหม็นคาว ซึ่งเป็นพิษต่อระบบหายใจของสิ่งมีชีวิต โอโซนมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาจึงมักจะเกิดปฏิกิริยากับสารอื่นๆในสิ่งแวดล้อม ความรู้สึกที่ว่า โอโซนดับกลิ่นทำให้ อากาศสดชื่นนั้นความจริงเกิดจากการที่โอโซน เข้าทำปฏิกิริยากับโมเลกุลของสารที่มีกลิ่นให้กลายเป็นอีกโมเลกุลซึ่งไม่มีกลิ่น ทำให้เรารู้สึกสดชื่นนั่นเองไม่ใช่เป็นเพราะโอโซน อย่างที่เราเข้าใจกันนั่นเอง

บริษัท บลู คูลลิ่ง บริการล้างแอร์ และจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความ โอโซนคืออะไร? จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาอ่านไม่มาก็หน่อย ขอขอบคุณค่ะ/ครับ

earth, blue planet, globe
The Earth

เรียบเรียงโดย
Anucha Boonbai
บลู คูลลิ่ง

5 thoughts on “โอโซน คืออะไรมีประโยชน์ต่อร่างกายจริงหรือ?”

  1. Pingback: Google

  2. Pingback: Google

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *