โควิด-19 ทำยังไงให้รอดจากเชื้อไวรัส

COVID-19

ทำยังไงเราถึงจะรอดในวิกฤต โควิด-19 นี้

โควิด -19 แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งยารักษาให้หายได้ ก็ยังไม่มีเหล่าทีมแพทย์ยังคงคิดค้นหายารักษา ยังอยู่ในช่วงแรกเริ่มซึ่งอาจจะใช้เวลาเป็นปีๆกว่าจะคิดค้นยารักษาได้ ซึ่งสิ่งที่แพทย์ทั่วโลกแนะนำเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงที่จะติด เชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นก็คือการ ล้างมือให้สะอาด ห่างไกลจะผู้คนที่มีอาการไอ จาม

โควิด-19
โควิด-19

โควิด -19 ดร.แอนโธนี เฟาซี ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งสหรัฐฯ สิ่งสำคัญที่จะป้องกันเราจาก เชื้อไวรัสโควิด-19  คือการล้างมือให้สะอาด ห่างไกลจากคนที่มีอาการไอ จาม และให้สมาชิกในครอบครัวกักตัวอยู่แต่เพียงในบ้าน หากมีอาการป่วยจะช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ชนิดนี้ได้นอกจากนี้ ในส่วนของการล้างมือให้สะอาด ต้องห้ามลืมกฎเหล็ก 20 วินาที คือการล้างมืออย่างน้อย 20 วินาทีและต้องล้างให้หมดทุกซอกทุกมุม จากนั้นเช็ดมือด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชูที่แห้งและสะอาด แต่ในกรณีที่ไม่สะดวกก็ให้ล้างมือด้วยน้ำยาล้างมือหรือเจลทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์ที่มีความเข็มข้นอย่างน้อย 60%

หากมีอาการไอ จาม ควรทำอย่างไร

ในกรณีที่ต้องไอหรือจาม ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรไอหรือจาม ใส่ข้อพับข้อศอกของตัวเองเพื่อลด การกระจ่ายของละอองน้ำมูก ซึ่ง WHO บอกไว้ว่าการ ไอ แต่ละครั้งละองงสามารถพ่นได้ไกลถึง 6 เมตร ส่วนการจามละอองสามารถพ่นได้ไกลถึง 8 เมตร หากไว้รัสอยู่ในอากาศก็มีอายุได้หลายชั่วโมงในละอองน้ำมูก หรือบนผิวพื้นที่สัมผัส
แต่ถ้าหากไปเจอกับคนที่มีอาการไอ จาม อยู่ใกล้ ดร.แอนน์ ชูแชด จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งสหรัฐฯ CDC และองค์การอนมัยโลกแนะนำว่า หากไปเจอคนทีที่อาการไอจาม ให้หันศีรษะหรือหันทั้งตัวเลยยิ่งดีออกจากคนๆนั้น หรือไม่ก็หาผ้าหรือทิชชูนำมาปิดปากและจมูก แต่ถ้าหากเป็นไปได้ให้เว้นระยะห่างจากคนนั้น ประมาณ 3 เมตร เพราะละอองน้ำมูกสามารถแพร่กระจ่ายผ่านทางอากาศได้

ถ้าหาก เชื้อไว้รัสโควิด-19 เข้าใกล้พื้นที่ ที่เราอาศัยอยู่เราควรทำอย่างไร

ถ้ามีการแพร่ระบาด เชื้อไว้รัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ใกล้บ้านสิ่งที่ CDC แนะนำคือการเตรียมการบ้านของตัวเองก่อน เตรียมห้องสำหรับกักผู้ที่ติด เชื้อไวรัสโควิด-19 หรือสมาชิกคนอื่นๆ ภายในครอบครัว หากมีอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว ควรแยกตัวออกจากคนในครอบครัวให้มากที่สุด ที่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออาหารเตรียมให้พร้อมและต้องเป็นอาหารที่ไม่เสียง่ายพร้อมทาน เพื่อกักตัว และขอใช้ในห้องน้ำ ยาและเวชภัณฑ์ ร่วมไปถึงหลีกเลี่ยงไปในสถานที่คนเยอะๆ

ถ้ามีสมาชิกในครอบครัวติดโควิด-19 ควรทำอย่างไร

สิ่งแรกให้ค่อยสังเกตอาการ ถ้ามีการเริ่มไอ จาม หายใจติดขัด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที และให้ผู้ป่วยผู้ที่ติด เชิ้อไวรัสโควิด-19 แยกห้องออกมาจากสมาชิกในครอบครัว ซึ่ง CDC บอกไว้ว่าผู้ที่ติด เชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถพักฟื้นที่บ้านได้ แต่ก็ควรส่วมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจ่ายของ เชื้อไวรัสโควิด-19

การหลีกเลี่ยง โควิด-19
01.

หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง

02.

อย่าใช้ของร่วมกับใคร

03.

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

04.

ทำความสะอาดสิ่งของใช้ หรือวัสดุที่จะไปสัมผัส

บลู คูลลิ่ง

1 thought on “โควิด-19 ทำยังไงให้รอดจากเชื้อไวรัส”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *