สารทำความเย็น คืออะไร?

สารทำความเย็น คืออะไร? วันนี้เรามาทำความรู้จัก กับสารที่เป็นตัวกลาง ในระบบ ทำความเย็นกัน หน้าที่ของสารทำความเย็น คือการทำให้อณุหภูมิ ของสารตัวกลาง เช่น อากาศหรือน้ำ เย็นตัวลงตาม ที่ต้องการ

สารทำความเย็นนั้น สำคัญทำ ให้เกิดความเย็น ของระบบทำความเย็น (Refrigeration System) คุณสมบัติ สามารถดูดซับ และ นำพาความร้อน ด้วยการเปลี่ยน สถานะจากของเหลว ให้เป็นไอ และ สามารถเปลี่ยน กลับมาเป็นของเหลว เพื่อเข้าสู่ กระบวน การทำความเย็น อีกครั้งได้โดยไม่ เสื่อมสภานะ

สารทำความเย็นหรือ น้ำยาเป็นตัวกลาง ในการทำความเย็น เมื่ออปุกรณ์ควบคุม สารทำความเย็น ฉีด สารทำความเย็น เข้าไปใน EVAPสารทำความเย็น จะเกิดการเดือด เปลี่ยนสถานะ กลายเป็นไอ ที่อณุหภูมิและ ความดันที่ต่ำ จากนั้น จะเกิดความต้องการดูดปริมาณ ความร้อน และ ความร้อนแฝง ภายในบริเวร ที่ต้องการ ให้เกิดความเย็น เช่น ภายในห้อง หรือภายในตู้ เป็นต้น ซึ่งบริเวณ โดยรอบของ EVAP และความร้อน ที่สารทำความเย็น รับไปนี้ จะถูกระบายหรือ ถ่ายเททิ้ง ออกภายนอกบริเวณที่ ต้องการให้เกิดความเย็น ที่คอนเดนเซอร์ หรือ อปุกรณ์ควบแน่น และจุดที่มีการระบายความร้อน คือ จุดที่ สารทำความเย็น จะเกิดการลั่นตัว เพื่อเปลี่ยนสถานะ ให้กลาย เป็นของเหลว ดังเดิม และไหลเวียนเข้าสู่ ระบบกลายเป็น วัฎจักร ทำความเย็น

สารทำความเย็น จะทำงาน เป็นวัฎจักร ผ่านอุปกรณ์ ทำความเย็น ด้วยสถานะ อุณหภูมิ และความดัน ที่เปลี่ยนไปอยุ่ตลอด เพื่อนำเอาความร้อน และ ความร้อนแฝงออกจากพื้นที่ ที่ต้องการ ทำความเย็น

เมื่อเริ่ม อุปกรณ์ควบคุม สารทำความเย็นหรือ วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) ฉีดสารทำความเย็น ไปที่อุปกรณ์ ทำความเย็น EVAP ที่กำลังดูดความร้อน จากพื้นที่ภายใน ที่จะทำความเย็น (Inside Area Cooled) เข้ามาทำให้ สารทำความเย็น ในสถานะที่ เป็นของเหลว รับความร้อนจนเดือด เปลี่ยนสถานะ เป็นไอ ที่ความดันต่ำ

โดยในขณะ ที่สารทำความเย็น มีสถานะเป็นไอ จะสามารถ ดูดซับความร้อน จากบริเวณที่ ต้องการทำความเย็น รอบๆ EVAP โดยอาศัยอากาศ และ น้ำเป็นสื่อกลาง จากนั้น ก่อนสารทำความเย้นนี้ จะเดินทางไปต่อที่ คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เพื่อระบายความร้อน ออกจากสารทำความ เย็น และทำให้สารทำความ เย็น เกิดการควบแน่น เปลี่ยนสถานะ มาเป็นของเหลว อีกครั้งโดยที่ความดัน ยังคงสุงอยู่ ก่อนสารทำความ เย็น จะกลับไปสู่วาล์ว ลดความดัน ของสารทำความเย็น ให้กลับสุ่สภาพ พร้อมใช้งานอีกครั้ง และ จะวนเป็น วัฎจักรแบบนี้ ไปเรื่อยๆ

คุณสมบัติของสารทำความเย็น

สารทำความเย็นที่นำไปใช้กับเครื่องปรับอากาสจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. จะต้องไม่เป็นสารที่ติดไฟ
 2. จะต้องไม่เป็นสารที่ระเบิดได้
 3. จะต้องตรวจหารอยรั่วได้ง่าย
 4. จะต้องไม่เป็นสารที่กัดโลหะ
 5. จะต้องไม่เป็นสารที่เป็นพิษ หากมีการรั่มซึมออกมาจากวงจร
 6. จะต้องไม่มีความดันที่สูงมากเกินไป เพื่อป้องกัน ระบบใช้ความดันสูงแล้วอาจเกิดรอยรั่วได้ง่าย
 7. จะต้องไม่มีจุดเดือดที่ต่ำ เพื่อให้ความเย็นที่เกิดขึ่นมีอุณหภูมิที่ต่ำมากอย่างเหมาะสม
 8. จะต้องเป็นตัวกลางในการทำความร้อนแฝงที่ดี เพื่อให้สารทำความเย็นสามารถถ่ายเทความร้อนได้ในปริมาณที่มาก
 9. จะต้องไม่เปลี่ยนสถานะเป็นอย่างอื่น เมื่อสารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอหรือแก๊สแล้ว มาถึงคอนเดนเซอร์เพื่อเปลี่ยนสถานะกลับเป็นของเหลวอีกครั้ง สารทำความเย้นดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติในการถ่ายเทความร้อนตามเดิม
 10. จะต้องสามารถเปลี่ยนสถานะกลับไปกลับมาได้ดดยที่ไม่มีการเสื่อมสภาพไปเป็นอย่างอื่น เช่น เป็นจากของเหลวเป็นแก๊สหรือ แก๊สเป็นของเหลวเป็นต้น
 11. จะต้องไม่ทำปฎิกิริยาใดๆ กับน้ำมันหล่อลื่นในคอนเดนเซอร์ ซึ่งสารทำความเย็นและน้ำมันหล่อลื่นจำเป็นจะต้องผสมกลมกลืนกันในขณะที่เกิดกำลังอัดจากเครื่องคอมเพรสเซอร์

สารทำความเย็น ชนิดไม่ระคายเคือง และไม่เป็นสารติดไฟ

 • R – 11  โดรคลอโมโนฟลูออรมีเยน R – 12  ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเธน R – 22  มโนคลอโรไดฟลูออโรมีเธน R – 30  ไดคลอโรมีเธน R – 113  ไตรคลอโรไตรฟลูออโรมมีเธน R – 114   ไดคลอโรไตรฟลูออโรมมีเธน R – 115   ไดคลอโรเตตราฟลูออโรมีเธน R – 152a ไดฟลูคลอโรอีเธน R – 500     ส่วนผสมระหว่าง R – 12 = 73.8% และ R – 152a = 26.2% โดยน้ำหนัก R – 502     ส่วนผสมระหว่าง R – 22 = 48.8% และ R115 = 51.2% โดยน้ำหนัก R – 718     น้ำR – 729     อากาศ R – 744 คาร์บอนไดออกไซด์

สารทำความเย็นที่เป็นสารชนิดติดไฟ

 • R – 40   เมทีลคลอไรด์ R – 160   เอทีลคลอไรด์ R – 170   อีเทน R – 290  โพรเพน R – 600   บิวเทน R – 601      ไอโซบิวแทน R – 611   เมทีลฟรอเมท R – 1130  ไดคลอโรเอทีลีน

สารทำความเย็นชนิดระคายเคือง

 • R – 717     แอมโมเนีย R – 764     ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

การเปลี่ยน สารทำความเย็น ในระบบทำความเย็น

การเปลี่ยนสารทำความเย็นชนิดหนึ่งไปอีกชนิดหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะเครื่องทำความเย็นถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับสารทำความเย็นชนิดนั้นๆ คอมเพรสเซอร์บางยี่ห้อถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสารทำความเย็นเฉพาะ แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่นสารความเย็น คุณก็จะต้องเป็นตัวควบคุมสารทำความเย็นใหม่ด้วย เช่น วาล์วลดความดัน เป็นต้น

ก่อนจะทำการเปลี่ยนสารทำความเย็นใหม่คุณต้องแน่ใจก่อนว่า ได้ทำความสะอาดระบบทำความเย็นเรียบร้อยแล้ว โดยใช้แก๊สไนโตรเจนไล่สิ่งสกปรก ที่ตกค้างออกจากระบบให้หมดก่อน และต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ รวมไปถึงตัวดูดความชื่นทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสารทำความเย็นใหม่ด้วย เพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบทำความเย็นได้อย่างปกติ

BLUECOOLING

ขอขอบคุณข้อมูล

1 thought on “สารทำความเย็น คืออะไร?”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *