ระบบแอร์ ชิลเลอร์ คืออะไร?

ชิลเลอร์ คืออะไร?

ชิลเลอร์ มีลักษณะการทำงานแบบ ระบบเปิด และ ระบบปิด หรือ สามารถเลือกใช้งานได้ 1 – 1 หรือ แบบรวมศูนย์ทั้งนั้น ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสม ตามลักษณะการใช้งานของ อุตสาหกรรมต่างๆ

CHILLER

ชิลเลอร์ คือ เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ และ ขนาดเล็กที่เรียกว่า (mini chiller) ที่เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรม , ห้างสรรพสินค้า , โรงพยาบาล มีหน้าที่ผลิตน้ำเย็น หรือ ปรับอุณหภูมิน้ำเย็น และ ส่งไปยังเครื่องปรับอากาศห้องต่างๆ ของอาคารแต่ละอาคาร หลักการทำงานของ ระบบแอร์ชิลเลอร์ คือ จะนำสารทำความเย็นก๊าซเย็นความดันต่ำ โดยมาอยู่ในสภาวะไออิ่มตัว มาอัดที่ตัวคอมเพลสเซอร์ จากนั้นสารทำความเย็น จะถูกอัดด้วยเครื่องอัดจนมีสภาวะเป็นไอร้อน (Superheated Vapor) และ ความดันสูงและ อุณหภูมิสูง หลังจากนั้นสารทำความเย็น จะเคลื่อนตัวไปที่เครื่องควบแน่น (Condenser) เพื่อถ่ายเทความร้อนออก เพื่อให้สารทำความเย็น เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวอิ่มตัว ที่มีความดันสูง จากนั้นของเหลวอิ่มตัว จะเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์ขยาย ตัวอุปกรณ์แรงดันสารทำความเย็น จะมีสองสถานะ คือ ของเหลว และ ก๊าซที่มีอุณหภูมิต่ำ และ ความดันต่ำหลังจากนั้นจะผ่านเข้าไปใน เครื่องระเหย (Evaporator) ทำให้สารทำความเย็น รับความร้อนจาการโหลดนั้นๆ และ กลายสภาพเป็นไออิ่มตัว ซึ่งการทำความเย็นดำเนินไปแบบนี้เรื่อยๆ หมุนเวียนเป็นวงจรเช่น นี้ตลอดเวลาจึงทำให้ชิลเลอร์ ผลิตน้ำเย็นได้อย่างต่อเนื่อง สามารถส่งน้ำเย็นไปจ่ายให้ เครื่องปรับอากาศที่อยู่ตามอาคารต่างๆ ที่ไกลจากเครื่องชิลเลอร์ ได้ซึ่งเครื่องชิลเลอร์ เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของเครื่องปรับอากาศทั้งหมด ที่ใช้พลังงานสูงถึง 52%  ปัจจุบันชิลเลอร์ รุ่นใหม่ๆ จะถูกออกแบบให้มีค่ากิโลวัตต์ ต่อตันของการทำความเย็นต่ำกว่าชิลเลอร์ รุ่นเก่าจึงสามารถทำให้ประหยัดพลังงาน มากกว่ารุ่นเก่าไปได้ 20-30% อีกทั้ง ชิลเลอร์รุ่นใหม่จะ ใช้สารทำความเย็นจำพวกที่ไม่มีสาร CFC ที่จะทำลายชั้ชบรรยากาศของโลก อีกด้วย

หลักการทำงานของระบบแอร์ ชิลเลอร์

ชิลเลอร์ซึ่งแบ่งเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ และระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่ง ชิลเลอร์จะอาศัยน้ำเป็นตัวนำความเย็นพาไปยังห้องหรือจุดต่างๆ โดยน้ำเย็นจะไหลไปยังเครื่องทำลมเย็นที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณเครื่องปรับอากาศ จากนั้นน้ำที่ไหลออกจากเครื่องทำลมเย็นจะถูกปั๊มเข้าไปในเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งอยู่ในห้องเครื่อง และไหลเวียนกลับไปยังเครื่องทำลมเย็นเช่นนี้ สำหรับเครื่องทำน้ำเย็นนี้จะต้องมีการทำความร้อนจากระบบออกมาระบายทิ้งที่นอกอาคารด้วย ซึ่งระบบทำความเย็นแบบรวมศูนย์ขนาดที่ใช้ส่วนใหญ่ประมาณ 100 ถึง 1,000 ตัน เป็นระบบที่ต้องการทำความเย็นแบบรวดเร็วการทำความเย็นอาศัยการดูดซับความร้อนของสารทำความเย็น หรือน้ำยาทำความเย็น (Liquid Refrigerant) มีหลักการทำงานปล่อยสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวจากถังบรรจุไปตามท่อเมื่อสารเหลวเหล่านี้ไหลผ่านเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว (Expansion Valve) จะถูกทำให้มีความดันสูงขึ้นความดันจะต่ำลงเมื่อรับร้อนและระเหยเป็นไอ (Evaporate) ที่ทำให้เกิดความเย็นขึ่นภายในพื้นที่ปรับอากาศ

ประเภทระบบทำความเย็นของแอร์ชิลเลอร์

นอกจากจะมีการทำงานที่ซับซ้อน การทำงานยังมีหลายประเภทอีกด้วยโดยแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้

  • ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Water Chiller) ใช้ลม หรืออากาศเพื่อขับเคลื่อนความเย็นให้ไหลเวียนภายในระบบ โดยปกติขนาดการทำความเย็นจะต้องไม่เกิน 500 ตัน และเหมาะสำหรับพื้นที่ปรับอากาศที่มีข้อจำกัดของพื้นที่ติดตั้ง
  • ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Water Chiller) ใช้น้ำในการทำงาน เปลี่ยนสถานะไปเรื่อยๆโดยจะสามารถทำความเย็นได้สูงและดีกว่าแบบอากาศแต่ราคาค่าใช้จ่าย และการดูแลรักษาก็สูง และยากกว่าดังนั้นระบบแอร์ชิลเลอร์ แบบระบายความร้อนด้วยน้ำจึงมีไว้สำหรับการใช้งานในโรงงานใหญ่ๆ ที่ต้องอาศัยระบบทำความเย็นสูงที่มีเสถียรภาพ

อุปกรณ์หลักๆของเครื่งอ ชิลเลอร์

คอมเพรสเซอร์ (Compressor)

คอมเพรสเซอร์ (Compressor) คือ อุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่ดูดและส่งเพิ่มแรงดันให้กับสารทำความเย็น โดยการทำงานของคอมเพรสเซอร์จะดูดสารทำความเย็นที่ผ่านมาจากอีเวปโปเรเตอร์ (Evaporator) ในสถานะสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซหรือไอ (Vapor) เข้ามาผ่านชุดใบพัด หรืออุปกรณ์อื่นตามชนิดของคอมเพรสเซอร์ และอัดให้เกิดความดันสูงซึ่งทำให้ก๊าซหรือไอมีความร้อนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย คอมเพรสเซอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีหลายชนิด เช่น แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor) แบบ

ชุดคอนเดนเซอร์ ชิลเลอร์

ชุดคอนเดนเซอร์ (Condenser)

หรือชุดระบายความร้อน และควบแน่นคืออุปกรณ์ที่ใช้รพะบายความร้อนให้กับสารทำความเย็นจะถูกส่งมาจากคอมเพรสเซอร์โดนความร้อนของสารทำความเย็นจะถูกนำออกและเพื่อให้เกิดการควบแน่นของสารทำความเย็นให้เป็นของเหลว (liquid) ชุดคอนเดนเวอร์ (Condenser) มีทั้งชนิดที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-Cooled) และระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled) หรือที่เรียกกันว่าคอยล์ร้อน

ดรายเออร์

ดรายเออร์ (Dryer)

มีหน้าที่ดูดซับความชื่นในระบบทำความเย็นของ ชิลเลอร์ ส่วนแต่ละเครื่องจะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิต

ไซด์กลาส (Sight glass)

ไซด์กลาส (Sight glass) หรือตาแก้วเอาไว้ดูสถานะของสารทำความเย็นว่าเป็นเช่นไร ปริมาณของเหลว (liquid) ในท่อเท่าไหร่เต็มท่อหรือไม่ ส่วนในแต่ละเครื่องจะมีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิต

อุปกรณ์ลดแรงดัน

อุปกรณ์ลดแรงดัน (Expansion Valve)

คือ อุปกรณ์ที่ควบคุมปริมาณของสารทำความเย็นที่ไหลเข้าไปในชุดอีเวปโปเรเตอร์ (Evaporator) ช่วยลดแรงดันของสารทำความเย็นให้เปลี่ยนสถานะ และเกิดความเย็นขึ้น เช่น Thermal Expansion Valve และ Capillary Tube หรือจะเป็นอุปกรณ์ลดแรงดันชนิดอื่น เช่น ออริฟิด วาล์ว (orifice Valve)

ชุดอีเวปโปเรเตอร์ (evaporator)

มีหน้าที่ถ่ายเทความเย็นของสารทำความเย็นออก และเปลี่ยนสถานะของสารทำความเย็นให้เป็นไออีกครั้ง ดดยการนำเอาความร้อนภายนอกมาแลกเปลี่ยนยังชุดอีเวปโปเรเตอร์ (evaporator) ส่วนมากในระบบชิลเลอร์ จะนิยมใช้น้ำเป็นตัวแลกเป็นความเย็น โดยสารทำความเย็นถูกแลกเปลี่ยน และนำความร้อนภายนอกเข้ามาแลกเปลี่ยนกับความเย็นของสารทำความเย็นโดยมีตัวกลางคือน้ำ

BLUECOOLING

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

amornpat

chillerinnovations

worthen-life

9 thoughts on “ระบบแอร์ ชิลเลอร์ คืออะไร?”

  1. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog. A great read. I’ll definitely be back.|

  2. You have made some decent points there. I looked on the net to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this web site.|

  3. Just wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply spectacular and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.|

  4. After I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment. Is there an easy method you can remove me from that service? Kudos!|

  5. If you are going for most excellent contents like myself, just visit this site all the time for the reason that it gives quality contents, thanks|

  6. Hello! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!|

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *